Köpvillkor

Köpvillkor

Priserna är angivna i svenska kronor och frakt tillkommer på varje beställning.
Ej utlösta paket debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms för att täcka kostnader för frakt och administration.
När ni gjort en beställning sänder vårt system automatiskt en orderbekräftelse till er e-postadress. Observera att denna orderbekräftelse kan komma att ändras och är inte ett juridiskt bindande avtal. Orderbekräftelse utgör information om innehållet i beställningen.

Betalning

Betalningsvillkor 10 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta.

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar lagras och bearbetas i överenstämmelse med vad som stadgas i Personuppgiftslagen (PUL). Vi lagrar således inte uppgifterna längre än vad som är nödvändigt, vi lämnar inte ut några uppgifter till andra företag eller organisationer och vi använder dem inte heller till andra ändamål än till det som anges i samband med registrering/order, deltagande i marknadsföringsaktiviteter eller mottagare av informationsutskick gjorda av Hjälpsam.

Garanti

Garantitiden skiljer sig åt mellan olika produkter. Garantiärenden hanteras olika beroende på varans art. I vissa fall hanteras garantiärenden av tillverkaren eller av denne auktoriserad verkstad. I andra fall hanteras garantiärenden av Hjälpsam direkt.
Kontakta oss gärna för information om garantirutinerna kring den produkt ni är intresserad av om ni är osäker. Ni når oss via e-post info@hjalpsam.com.

Reklamation

Om en vara är felaktig bör ni reklamera till Hjälpsam inom skälig tid.
Ni bör undersöka alla varor noggrant vid mottagandet för att förvissa er om att de är felfria och fungerar som de skall. Vid reklamation bör ni kontakta Hjälpsam, lämpligen via e-post till info@hjalpsam.com.
Uppge order eller fakturanummer samt orsak till reklamationen. I de fall där tillverkaren tillhandahåller egen support och garantiservice äger Hjälpsam rätt att i reklamationsärenden hänvisa kund direkt till respektive tillverkares support eller av tillverkaren anvisad servicepartner.
Returer bör lämpligen återsändas i originalförpackning eller annan för produkten lämplig förpackning, samt väl förpackade i av posten godkänt ytteremballage (exempelvis brun wellpappkartong).
Eventuella transportskador till följd av bristfällig förpackning debiteras er som kund.
Hjälpsam kontrollerar/testar insända varor i enlighet med er felbeskrivning, det är därför en fördel om den är så utförlig som möjligt.
Om varan befinnes vara felfri debiteras en avgift om f.n. 300 kr inklusive moms för att täcka Hjälpsams kostnader för returen.

Transportskada

Transportskada bör anmälas samma dag som ni tar emot leveransen.
Om ni upptäcker skada på emballage vid leverans, måste detta nogsamt noteras på kvittens. Vid upptäckt skada även på gods, reklameras detta direkt till transportbolaget.

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att annullera beställningar oavsett om det gäller felaktigheter såsom tryckfel, ex. priser, specifikation etc, tekniska problem eller massbeställningar. Då information på hjalpsam.com i huvudsak kommer ifrån leverantörer avsäger vi oss ansvar för denna.
Vid eventuellt fel information har ni naturligtvis rätt att häva ert köp med hänvisning till detta.

Kontaktuppgifter

Hjälpsam
Sjövägen 3
746 50 Bålsta
Tele: 0171-170400
Mail: info@hjalpsam.com